Wijzigingen fiscaal partner in 2012

Of u wel of geen partner hebt, weet u zelf natuurlijk prima. Of u en uw partner ook fiscaal partners zijn, is niet altijd even duidelijk. Nadat ingrijpende wijzigingen in 2010, is er ook voor 2012 een wijziging op komst. Hieronder in het kort naast de huidige situatie en de op komst zijnde wijzigingen.

Gehuwden

Als u gehuwd bent en niet van tafel en bed gescheiden, bent u fiscaal partner. Dat was zo en dat blijft zo.

Samenwoners

Voor samenwoners is het allemaal wat gecompliceerder. Tot en met 2009 kon men veelal kiezen. Indien woonachtig op hetzelfde adres, kon men al naar gelang de fiscale mogelijkheden kiezen om elkaars fiscale partner te zijn. Vanaf 2010 is deze keuze niet meer mogelijk.

Men is fiscaal partner als:

  • er sprake is van een samenleving van ongehuwde meerderjarige personen, die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten;
  • er een kind uit de relatie is geboren of er een kind van de partner erkend is;
  • de partner in de pensioenregeling is opgenomen.

2012

In 2012 geldt er een verruiming voor samengestelde gezinnen. Bovenstaande criteria blijven in stand, maar ook als er een minderjarig kind van één van de samenwoners in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het gezamelijke woonadres, is er sprake van fiscaal partnerschap. Er is dan ook geen keuze meer! Er is enkel een tegenbewijsregeling voor situaties van (onder)verhuur in het leven geroepen. Met deze bepaling wordt beoogd te voorkomen, dat samengestelde gezinnen in aanmerking zouden komen voor extra fiscale voordelen, die andere gezinnen niet hebben.

Gevolgen

Het partnerbegrip heeft ook gevolgen voor andere fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld de aanmerkelijk belangregeling bij aandeelhouders met een belang van 5% of meer en de terbeschikkingstellingsregeling.

Doordat samenwoners in 2012 ineens parter zijn, kan er een aanmerkelijk belangsituatie ontstaan, indien de 5% grens (voor partners gezamelijk) wordt bereikt. In plaats van box 3 is het aandelenbelang dan een box 1 bestanddeel geworden met heel andere fiscale consequenties!

Ook valt mogelijk een aan de onderneming van de partner verhuurd pand niet meer in box 3, maar in box 1, als die partner in 2012 ineens ook fiscaal partner is. Ook hier zijn de fiscale gevolgen fors en is het goed om hier even over na te denken!

Bel met onze intakebalie

024-3970631
(7 dagen per week van 8:00 uur tot 20.00 uur)


Referenties en vestigingen

Ik heb gekozen voor het kwartaalpakket, elk kwartaal bijzijn en weten waar ik aan toe ben, bevalt mij het beste! Wat mij ook zeer aanstaat is het totale concept, digitalisering, online, gemak en service!

Marco van W., ICT-interimmanagement, Utrecht

Probleemloze overgang vanuit de vorige accountant. Korte communicatielijnen waardoor ik snel kan schakelen en beslissen! Die scantechniek werkt prima, zondagmorgen inscannen zonder op pad te hoeven met mijn ordners!

Ruud K., coaching, Groningen

Alle achterstanden die er bij de vorige accountant waren ontstaan snel weggewerkt en nu elke maand bijzijn en daar waar nodig tijdig bijsturen. Goede communicatie, vast aanspreekpunt, probleemloze overgang. Ben blij met deze keuze!

Desiree J., bemiddeling vastgoed, Amsterdam

Ik heb weer inzicht in mijn financiën. En niet een jaar later, maar gewoon elk kwartaal. Vroeger was het gesprek met mijn boekhouder een verplicht nummer. Nu spreken we ieder kwartaal de zaken even door en heb ik de financiën gewoon in de grip. Echt een verbetering.

Jan-P. vd Z., opleidingsinstituut, Roosendaal

Ik wil in deze crisistijd elke maand weten hoe de financien ervoor staan. Met name voor de beheersing van het werkkapitaal (cash, debiteuren en crediteuren) vind ik dit een prima werkwijze. Lekker bijzijn en tijdig bijsturen, controle hebben en niet achter de feiten aanlopen!

Rob S., groothandel, Rotterdam

Vroeger hadden we een administrateur en een controller in dienst. Die verzorgden de boekhouding en de management-rapportages, in verhouding tot de kosten was dit gewoon veel te duur! Nu hebben we alles onder één dak, cijfers per kwartaal inzichtelijk en zijn we veel goedkoper uit. Wij raden het iedereen aan.

Guido B, adviesbureau, 's-Hertogenbosch

"Een prijsverschil van 30% met de vorige accountant, waar ik betaalde voor het pand!”. Een enorm verschil in prijs en daarentegen gewoon elk kwartaal weten hoe de financiën erbij staan en bij kunnen sturen. Prima communicatie, een vast aanspreekpunt en afspraak=afspraak. Ik ben blij dat ik ben overgestapt!

Jan P., bouw, Milsbeek

Alles onder een dak, prima geregeld. Ik scan alles in, hetgeen accuraat wordt verwerkt waarna ik online de output kan zien waarmee ik aan de slag kan. Vast aanspreekpunt, korte communicatielijnen, ik ben dik tevreden!

Steven L., energieadviesbureau, Lelystad

Gewoon actuele cijfers, een kritisch oog op mijn cijfers, begrijpelijke uitleg en controle over mijn financiën. Prima werk.

Frans K., bedrijfsarts, Zwolle

Ik dacht "scantechniek", weer zo'n mooi praatje dat niet werkt, Maar het werkt echt, ik hoef alleen maar te scannen. Het scheelt mij enorm veel tijd en heb altijd mijn eigen stukken bij de hand. Online vind ik alles wat ik nodig heb. Super!

Claudia P., kapster, Maastricht

Zonder een aparte rekening te krijgen even bellen met mijn vaste aanspreekpunt en een antwoord krijgen waarmee ik uit de voeten kan. Prima service en toegevoegde waarde! Wat een verschil met mijn vorige accountant.

Sabine L., detaillist kleding, Arnhem

Mkb huisaccountants Groesbeek

Tel: 024-3970631

Mkb huisaccountants Lelystad

Tel: 024-3970631

Mkb huisaccountants Naarden

Tel: 024-3970631